Domov Spoločnosť Prečo nenávidím a ďakujem FEI STU

Prečo nenávidím a ďakujem FEI STU

1 85363

Mizivé percento úspešnosti a napriek tomu prímanie obrovského kvanta študentov, často nulová ústretovosť, absencia na iných školách základných práv študentov a hádzanie polien pod nohy. To bola realita Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (alias FEI STU alias feiky). Nezvládli by ste ju.

Pravda, posledné tvrdenie je odvážne, no štatisticky mám veľkú šancu mať pravdu.

Pred čítaním tohto článku by som chcel upozorniť, že tento článok je môj osobný názor založený na osobných skúsenostiach a tlmočených príbehoch. Ide o vlastný pohľad (tým pádom automaticky subjektívny), ktorý je do veľkej miery ovplyvnený často nekorektným správaním sa fakulty k jej študentom. Je na však vás, či budete veriť mne, alebo vysmiatej tvári na električke.

Zároveň sa chcem poďakovať všetkým ústretovým a ľudským zamestnancom FEI STU, bez ktorých by to tam bolo ešte o kus horšie.

Tak či tak, tento článok nebude krátky. Bude tak dlhý, ako moje 3 zbytočne strávené roky na „feike“. Toto je zároveň povinné čítanie pre záujemcov o štúdium na spomínanej fakulte.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Ďalej
Auto fanatik, ex-novinár, video točič, muzikant, et. cetera